Skip to Menu Skip to Search BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN Turkey WEB SİTESİ VE DİLLER Skip to Content

Ekvator Prensipleri, proje finansman faaliyetlerinde çevresel ve sosyal risk değerlendirmesi için gönüllü kredi risk yönetim çerçevesinden ve kılavuz ilkelerden oluşurlar.

Bu prensipleri benimseyen finans endüstrisi, küresel ölçekte finanse edilen geliştirme projelerinde bu risklerin yönetilmesi için çevresel ve sosyal ölçütler belirlemiştir.

Ekvator Prensiplerinin amacı, her finans kurumunun asgari dahili durum tespit standardını ve projenin sorumlu finansal değerlendirmesini kapsayan bir ekvator prensipleri yönetim sistemini benimsemesidir. Ekvator Prensiplerinin hedefi, finanse ettiğiniz projelerin belirlenen sosyal ve çevresel gereksinimleri karşılayabilmesini sağlamaktır.

Günümüzde, finans kurumları ve proje sponsorları sosyal ve çevresel sorumluluk açısından şeffaflığın ve risk yönetiminin eksikliğiyle ilgili olarak her zamankinden daha fazla baskı altındadırlar. Projelerinizle ilgili olarak Ekvator Prensiplerini benimseyerek ve tetkik ederek, çevresel ve sosyal sorumluluğa olan bağlılığınızı bankalara, sponsorlara, yatırımcılara, hükümet kurumlarına ve diğer paydaşlara gösterebilirsiniz. SGS, dünya çapında büyük altyapı ve endüstri projelerini finanse eden finans kurumları için güvenilir ve kapsamlı ekvator risk değerlendirmesi sağlar.

SGS, çevresel ve sosyal sorumluluk alanında güvenilir bir liderdir. Eksiksiz ve kapsamlı değerlendirmenizde, proje finansmanı ve çevresel ve sosyal sorumluluklarla ilgili küresel yönetmeliklere dair anlayışımızı bir araya getiririz. Ekvator Prensiplerine göre gerçekleştirilen SGS değerlendirmesi, faaliyetinizi inceleyerek dokümana dahil olan on prensibi karşıladığını tasdik eder:

  • Projelerin İncelenmesi ve Sınıflandırılması
  • Sosyal ve Çevresel Değerlendirme
  • Uygulanabilir Sosyal ve Çevresel Standartlar
  • Eylem Planı ve Yönetim Sistemi
  • Danışma ve Açıklama
  • Şikayet Mekanizması
  • Bağımsız İnceleme
  • Şartlar
  • Bağımsız İzleme ve Raporlama
  • Raporlama

Ekvator Prensipleri, çevresel ve sosyal risk yönetimi açısından saygın bir endüstri standardı haline gelmiştir. Ekvator prensiplerine göre değerlendirmenizde SGS ile çalışın ve çevresel ve sosyal açıdan sorumlu proje finansmanına olan bağlılığınızı gösterin.