Skip to Menu Skip to Search BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN Turkey WEB SİTESİ VE DİLLER Skip to Content

REACH yönetmeliği, imalatçı veya ithalatçı başına yıllık bir tondan fazla olan maddelerin kaydını gerektirir.

Avrupa Birliği içinde, REACH yürürlüğe girmeden önce mevcut olan maddeler (yani faz-içi maddeler) için, eğer imalatçı veya ithalatçı tarafından ön-kayıt yaptırıldı ise, daha uzun hazırlık süresine izin verilir.

Normal ön-kayıt süresi 30 Kasım 2008'de sona ermiştir. Normal süreyi kaçırmış olan ancak geçici anlaşma yapıp, ileriki aşamalarda kayıt işlemlerini gerçekleştirmek isteyen işletmeler, geç ön-kayda uygun olup olmadıklarını kontrol etmelidirler.

Bir maddenin geç ön-kayıt izninin olabilmesi için, 'faz-içi' olarak bilinen maddelerden biri olması gerekir. Ek olarak, bu maddeyi, bir tondan fazla miktarda, ilk ürettiğiniz veya ithal ettiğiniz tarih 1 Aralık 2008'den sonra olmalıdır. Eğer bu iki koşul da mevcut ise, geç ön-kayıt için başvuru, ilk üretiminden, ithalatından yada kullanımından itibaren 6 ay içinde, ilgili tonajın son kayıt tarihinden en az 12 ay önce yapılmalıdır.

Bu koşullara uymayan diğer kimyasal maddeler için, Avrupa Kimyasal Ajansına (ECHA) soruşturma dosyasının sunulmasından hemen sonra kayıt başvurusu yapılmalıdır. Örneğin, "faz içi olmayan" ve/veya ön kaydı olmayan maddeler.

SGS'de REACH'in firmanıza olan toplam etkisini, Basit Envanter ve Karmaşık Envanterden oluşan REACH Etki Analizi yaparak ortaya çıkarabiliriz.

Basit Envanter hangi maddeler için geç ön-kayıt yapılabileceğinin belirlenmesini sağlar. Karmaşık Envanter, Madde Bilgileri Paylaşım Forumu (SIEF) girişi ve kimyasal maddelerin kayıt hazırlıklarına ilave bir süreçtir. SGS ayrıca sizin adınıza üçüncü taraf temsilciniz olarak, SIEF'e giriş yapabilir ve diğer SIEF üyeleriyle madde bilgilerinin paylaşımı ve bu bilgilerin paylaşmanın maliyeti konularını görüşebilir.

Geç ön-kayıt ve REACH hizmetleri hakkında daha fazla bilgiyi SGS'den edinebilirsiniz.