Skip to Menu Skip to Search BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN Turkey WEB SİTESİ VE DİLLER Skip to Content

SGS çevre hizmetleri bölümümüz, tehlikeli kimyasallarla ilgili olaylara acil durum müdahalesini de kapsayan her türlü yasal gerekliliği tam olarak yerine getirmeniz için doğru ürün güvenliği raporları ve zorunlu dosyaları hazırlamanıza yardımcı olur. Daha fazla bilgi edinmek için bizi hemen arayın.

Tehlikeli maddelerle çalışırken, şirketinizin çok sayıda yönetmeliğe uyması gerekmektedir. Uygunluk kanıtı sağlamak için, ilgili yetkililere göndermeniz gereken bildirim raporları mevcuttur.

Engin deneyimimiz ve başvurabileceğimiz dünya çapındaki uzman ağımızla, size ürünleriniz için hangi direktiflerin ve yönergelerin geçerli olduğunu bildirebiliriz. Ayrıca, hiçbir zaman uygunluğu riske atmamanız için bu ilgili yönetmeliklerde yapılan güncelleme ve değişiklikleri size bildirebiliriz.

Aşağıdaki spesifik ihbar raporlarıyla ilgili destek sağlıyoruz:

Sınıflandırma, etiketleme ve paketleme (SEP) yönergesi 1272/2008/EC

Kimyasal maddelerinizin içeriğini, bir acil durum sağlık müdahalesi durumunda kullanılmak üzere yetkili idari makama bildiriyoruz.

Tehlikeli kimyasalların ihracat ve ithalat yönergesi 689/2008/EC

Gerekli ihbar raporlarını hazırlamanıza ve yasaklı veya kısıtlama getirilmiş tehlikeli kimyasallar için gerekli hacim ve müşteri izleme sistemlerini oluşturmanıza yardımcı oluyoruz.

Biyosid direktifi 98/8/EC

Ürünlerinizde biyosid ürünler kullanılıyorsa, izin başvurusunda gerekli ihbar raporunu hazırlıyoruz.

Ağartıcı yönetmeliği 648/2004/EC

Laboratuarlarımız size, ağartıcıların etken maddelerinin biyolojik çözünürlüğünü belirlemek için gerekli test rejimini sağlamaktadır. Ayrıca, kati etiketleme gerekliliklerini karşılamak için gereken güvenlik iletişimlerini de oluşturuyoruz.

Kimyasal maddelerin kayıt, değerlendirme, yetki ve kısıtlamaları (REACH) yönetmeliği 1907/2006/EC için sınıflandırma ve etiketleme envanteri (kayıtlı maddeler haricindekiler için)

Bu direktif kapsamına giren ve tehlikeli madde sınıflandırmasının kriterlerini karşılayan veya kaydedilmesi gerekebilecek maddeler, sınıflandırma ve etiketleme bildirimine tabidir. Gereklilikleri karşılamak için, doğru bilgileri doğru formatta sunmanızı sağlıyoruz.

Siz işinize odaklanmaya devam edin ve ihbar verileri gerekliliklerinizi yerine getirmek için yetenekli uzmanlarımızdan ve yazılım sistemlerimizden yararlanın. Acil durum iletişim uzmanlarımızı hemen arayın.