Skip to Menu Skip to Search BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN Turkey WEB SİTESİ VE DİLLER Skip to Content

SGS, çevresel mevzuatlara uyumluluğunuzu sağlamak amacıyla tüm analitik parametreleri kapsayan ve akredite laboratuvarlarımızca gerçekleştirilen analizler sunmaktadır.

Karşılaştırılmalı verilerimiz çevresel etkilerin azaltılması yöntemlerini keşfetmek için kullanılabilir. Daha fazla bilgi için uzmanlarımızı bugün arayın.

Laboratuvar analizlerimiz geniş çevre parametrelerini temel almaktadır, çevreye olan etkilerinizi belirlemek ve faaliyetlerinizin güvenliğini sağlamanız için size veri desteği sağlamaktadır. Laboratuvar analizlerimiz aşağıdaki matrisleri kapsar:

  • Hava:Hava analizleri tehlikeli emisyonların azaltılmasına ve insan sağlığının tehlikeye girmesinin önlenmesine yardımcı olur. Yükümlülüklerinizi yerine getirmenizi sağlamak ve çevreye kontrollü olarak salınan kirleticilerin azaltılmasına yardımcı olmak için güvenilir ölçümler yapıyor ve emisyonlarınızı tarafsız bir şekilde doğruluyoruz.

  • Toprak: Toprak içeriğinizin toksin ve atıklarla kirletilip kirletilmediği kontrol edilmelidir. Aktif olduğunuz sanayi kolunda yasal düzenlemelerle azami güvenlik seviyesine sahip olmanız zorunlu hale getirilmiş olabilir. Gerçekleştireceğimiz toprak analizleri çevresel kirlenmelerin belirlenmesine ve bu kirleticilerin uzaklaştırılması için öncelikli bir plan hazırlamanıza yardımcı olur.

  • Su:Su kontaminasyonu izlenmelidir ve kontaminasyon ölçümleri aktif olduğunuz sanayi kolunda yasal olarak mecburi hale getirilmiş olabilir. Gerçekleştireceğimiz su analizleri çevresel kirleticilerin oranını belirlemenize ve gerekli olduğu durumlarda arıtma için bir plan geliştirmenize yardımcı olur.

Raporlarımız sizin çevre bilinci ile faaliyet gösterdiğinizi ortaya koyan değerli araçlardır. Bu raporlar aynı zamanda emisyon azaltımı ve çevreye tehlikeli madde salınımı azaltımı planları hazırlamak için kullanılabilir. Deneyimli ekiplerimiz üretim yöntemlerinin geliştirilmesi ve uygulanmasına yardımcı olurlar ve çevre performansına katkı sağlayan süreçlere yatırım yaparlar.

Yerel ve uluslararası standartlar gereğince akredite kuruluş olarak, laboratuvar analizleri konusunda dünya lideri konumundayız. Faaliyet gösterdiğiniz sanayi kolunda gerekli olan tüm yükümlülükleri yerine getirdiğinizden emin olmak için uzman ekiplerimizi hemen arayın.