Skip to Menu Skip to Search BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN Turkey WEB SİTESİ VE DİLLER Skip to Content

Reolojik deney materyallerin akış özelliklerini belirler.

Kok haline gelen kömür hava yokluğunda ısıtıldığında kömür oluşturmak için şişer, yumuşar ve daha sonra tekrar katı hale gelir. Bir fırındaki kok kömürünün bu reolojik özellikleri, kok kalitesi üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. SGS, kok kömürü numunelerinizin reolojik ve etkisiz özümseme özelliklerini doğru bir şekilde belirlemek için endüstri standardı Gieseler Plastometre, Arnu Dilatometre, Sapozhinkov veG Caking Index testlerini kullanmaktadır.

Reolojik testler, yüksek kaliteli kok üretmeniz için gerekli olan uygun termodinamik özelliklere sahip kömürleri seçmenize olanak tanır.

SGS, laboratuvarda kömür analizi yapma konusunda dünya çapında liderdir. Deneyimli teknisyenlerimiz ve gelişmiş laboratuvarlarımız, kok haline gelen kömürlerinizden tam ve bağımsız reolojik özellik test sonuçlarının hızlı dönüşünü sağlar. İşlemeniz için koklaştırılan kömür numunelerinizin kalitesini ve uygunluğunu garanti altına almanıza yardım ediyoruz.  

Gieseler Plastometre Testi

SGS uzmanları; ilk yumuşama ve tekrar katılaşma sıcaklıkları arasındaki fark olan, kömürünüzün maksimum akışkanlığını ve plastik aralığını belirlemek için Gieseler Plastometre testini kullanmaktadır. Bu analiz için, eksi 40 gözlü hazırlanmış kömürden 5 gramı, karıştırıcı hazneli bir fıçıya konur. Karıştırıcıya sabit bir dönme momenti uygulanır ve kömür 3°C/dakika'da ısıtılır. Kömür yumuşadığından, karıştırıcı dönmeye başlar. Numunenizin maksimum akışkanlık değeri, karıştırıcı dönüşünün dakika başına kadran bölümleri (DDPM) şeklinde ifade edilir.

DDPM'de 0°C'de ve maksimum akışkanlıktaki esneklik aralığı, hangi kömür harmanının koklaştırma için ideal olup olmadığını belirlemek için kullanılan önemli faktörlerdir.

Arnu Dilatometre Testi

SGS teknik uzmanları, kömür numuneniz standart koşullar altında bir dilatometrede ısıtıldığında, kömür numunenizin şişme özelliklerini belirlemek için Arnu Dilatometre testini kullanmaktadır. -60 birleşik kömürden hazırlanmış bir kalem bir fırının içine yerleştirilir ve aparat 3°C /dakika sıcaklıkta ısıtılır. Kömür kalemi büzüldüğünden ve genişlediğinden, pistonun hareketini dikkatli bir şekilde izler ve kaydederiz. Maksimum genişleme ve aynı şekilde büzülme ve benzeşme sıcaklıkları da rapor edilir.

Sapozhnikov Testi

Bu test, 1931 yılında Rusya'da geliştirilmiştir ve GOST 1186 uyarınca gerçekleştirilmektedir. Çinliler, üzerinde birkaç küçük değişiklik yaparak testi (GB/T 479) benimsemişlerdir. 100 g'lık bir eksi 1,5/1,6 mm kömür numunesi çelik bir kapsülün içine yerleştirilir ve bir piston yardımıyla preslenirken, belirlenen bir ağırlık, bir briket oluşturur. Isıtma işlemi, 3ºC/dakika'ya yükselen sıcaklığa sahip bir fırın içinde gerçekleştirilir. Plastik tabakanın 350 - 650°C arasındaki düşük ve yüksek seviyesi, bir iğne ve bir cetvel ile düzenli aralıklarla ölçülür. Y değeri, mm olarak ifade yüksek ve düşük plastik tabaka seviyeleri arasındaki maksimum farktır. Y değerleri genelde 5-35 mm arasında değişir. X değeri; kömür briketinin test sırasındaki büzülme veya küçülme yüzdesine eşittir. X değerleri genelde %0-30 arasında değişir.

SGS bu testi şu anda Rusya ve Çin'de ve yeni test etme tesisleri ile Avustralya ve ABD'de gerçekleştirmektedir.

G Caking Index Testi

Bu test, Çin'de geliştirilmiştir ve GB/T 5447 ve ISO 15585 standartları uyarınca gerçekleştirilmektedir. Bu, Çinli kok üreticileri tarafından başlıca metalurjik kömür değerlendirme aracı olarak kullanılmıştır. Bu testte, 1 g eksi 0,2 mm 5 g antrasit ile karıştırılır ve bir pota içine yerleştirilir. 100-115 g'lık bir çelik ağırlık kömür numunesinin üzerine yerleştirilir ve numune 30 saniye boyunca 6 kg değerinde bir kütle ile preslenir. Numune, 850ºC sıcaklığa sahip bir elektrikli fırının içinde 15 dakika boyunca hızlıca koklanır. Kok tartılır (M), küçük bir tambur içine yerleştirilir ve 50+/- 2rpm'de 5 dakika boyunca döndürülür. Kok kalıntısı 1 mm'de elenir ve +1 mm'lik kokun ağırlığı (M1) belirlenir. Ardından +1 mm'lik kok, 1 mm'de elenen kalıntı ile ikinci kez döndürülür ve +1 mm'lik kokun ağırlığı (M2) belirlenir.

G Caking Index = 10 + ((30M1 + 70M2) / M) Değerleri genel olarak, >85 değeri istenirken 20 - >100 arasında olur.

SGS şu anda bu testi Çin'de ve yapılan tesisler ile Avustralya ve ABD'de gerçekleştirme imkanına sahiptir.

SGS'yle çalışın ve hem kömür hem de kok analizlerinizin kalite ve mükemmellik bakımından uluslararası standartlara uygun olmasını garanti edin. Reolojik deney prosedürleri ve size zamanında ve doğru analiz sonuçları sunma hakkında daha fazla bilgi almak için SGS'ye ulaşın.