Skip to Menu Skip to Search BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN Turkey WEB SİTESİ VE DİLLER Skip to Content

Kömür petrografisi, bir kömürün derecesini (kömürleşme derecesi) ve türünü (maseral kategorisi ve miktarı) belirlemek için kullanılan bir mikroskobik tekniktir.

Kömür/kok üreticileri ve kullanıcıları, bağımsız ve tüm dünyada geçerli petrografik kömür analizlerinde, kömür petrolojisinde dünya lideri SGS'ye güvenmektedir. Doğru petrografi analizi, bitümlü kömürler ve kömür karışımları ile bunların fırın kömürü olarak kullanılma kapasitelerini ölçmek için kullanılan önemli bir araçtır.

Kömür petrografisi, eksi 20 gözlü hazırlanmış kömür ile, perdahlı örnekler incelenerek belirlenmiştir. Kömürün derecesi, maseral vitrinitinin yansıma yüzdesi hesaplanarak belirlenir. Kömürün türü, çeşitli kömür maserallerinin veya fosilleşmiş bitki kalıntılarının hacim yüzdelerinin elde edilmesini sağlayan nokta sayımı prosedürüyle belirlenir. Petrografi analizi, kömürde kirletici bulunup bulunmadığını belirlemek ve numunenizdeki oksitlenmiş kömürü tespit etmek için de kullanılır.

Dijital Görüntüleme Sistemi (DIS)

SGS, bir karışımdaki kömürlerin her birinin yüzdesini belirlemek veya kömür kalitesinde zaman içerisinde meydana gelen değişimleri tespit etmek için bir Dijital Görüntüleme Sistemi (DIS) kullanır. Bu sistem; bir Zeiss mikroskop ve dijital kamera, bilgisayar ile kontrol edilen bir motorlu numune tablası ve veriyi derleyen ve analiz eden bir yazılımdan oluşmaktadır. DIS, tek bir kömür için 5 milyondan fazla, çok damarlı kömürler ya da kömür karışımları için ise 9 milyondan fazla yansıma değer toplar ve her numune için benzersiz bir reflektogram üretir. Bir karışımdaki muhtelif kömür derecelerinin ayrıştırılması ve bunların yüzdelerinin belirlenmesi için özel imleçler ayarlanabilir.

Kok ve Yan Ürün Petrografisi

SGS, karışımınızdaki kömürlerin her birinin yüzdesinin belirlenmesi, kalite sorunlarının giderilmesi ve koklama işlemlerinin nihai ürününüzü nasıl etkileyeceğinin değerlendirilmesi için kok piktografik hizmetler sunar. Ayrıca, kömür katranı kalitesini belirlemek için yan ürün kinolin çözünmez (QI) kalıntılarını da değerlendirebiliyoruz.

Özet

Kömür karışımınızın özelliklerini doğru bir şekilde anlamanız, koklama işlemlerinin nihai ürün kalitesini ne kadar etkileyeceğini belirlemenizi sağlar. SGS, uluslararası kabul görmüş standartlara uygun olarak kapsamlı bir kömür, kok ve yan ürün petrografi hizmetleri sunar. Deneyimli teknisyenlerimiz, kömür ve kömür karışımlarınız için gelişmiş sınıf ve tür tespitinin yanı sıra, kok ve yan ürünleriniz için de eksiksiz bir analiz sağlar. Kömür petrolojisindeki engin deneyimimiz ve teknik uzmanlığımızın yanı sıra dijital görüntüleme hizmetlerimiz işlerinizi büyütmeniz için ihtiyaç duyduğunuz rekabet gücünü size sunacaktır.