Skip to Menu Skip to Search BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN Turkey WEB SİTESİ VE DİLLER Skip to Content

Herhangi bir ürün projesine doğrudan veya dolaylı yoldan yatırımda bulunuyorsanız, SGS'nin ürün izleme hizmetleri size yardımcı olabilir. Ürünleri büyümeleri ve hasatlarından ilk depolama noktasına kadar izleyerek muhtemel finansal kayıp risklerini en aza indirir.

Tarım sektöründeki engin deneyimlerimiz ve ziraat mühendisleri ile diğer uzmanlardan oluşan dünya çapındaki ağımız dolayısıyla, endüstri, kapsamlı tarımsal izleme hizmetimize, büyük saygıyla yaklaşır.

Bağımsız ürün izleme programı, gelişim aşamalarındaki tarla ziyaretlerini hasat öncesi ölçümler ve hasat izlemesi ile birleştirir.

Ürün izleme hizmetimiz, tarla ziyaretleri ile nitelik ve nicelik değerlendirmelerini bir araya getirir. Aşağıdaki işlemler ön incelemenin kapsamı içindedir:

 • Bölgelerin coğrafi olarak tanımlanması
 • Arazinin tarıma elverişliliğinin doğrulanması
 • Tarımsal çeşitliliğin araştırılması
 • Muhtemel üretim hesabı için verim tahmini
 • Gelişim aşamasının belirlenmesi
 • Bitki sağlığı denetimi
 • Tarımsal meteoroloji değerlendirmeleri
 • Mahsul ve toprak yönetiminin denetimi
 • Tahmini hasat zamanı

Verimi etkilemesi muhtemel faktörlere dikkat çeker değerlendirmesini yaparız, karar mekanizmanıza katkıda bulunacak açık ve net nihayi rapor hazırlarız.

Mahsulün gelişimini izler aynı zamanda hasat ile ilgili faaliyetleri ve mahsulün depoya ve/veya işleme ünitesine teslimatını takip ederiz.

Tarla izleme için hizmetlerimiz şunları içerir:

 • Sebze gelişiminin izlenmesi
 • Muhtemel ürünün verim tahmini ve uygunluğunun, gerektiğinde, yeniden değerlendirmesinin yapılması
 • Haşere ve hastalık olaylarının kaydedilmesi ve kontrol takviminin analizi
 • Tarımsal meteoroloji değerlendirmeleri
 • Mahsul ve toprak yönetiminin gözetimi
 • Verimi azaltması muhtemel faktörlerin analizi

Hasat zamanı şu faaliyetlerde bulunuruz:

 • Hasat sırasında ürünün kesilecek kısmının ölçümü ve izlenmesi
 • Hasat edilmiş kısımla ilgili detaylar, tahmini rekolte ve varış noktası dahil olmak üzere günlük rapor yayınlamak
 • Ürünlerin takibi

Mahsulün ilk depo/işleme noktasına teslimatı sırasında şu faaliyetleri yürütürüz:

 • Mahsullerin ilk depolama ve/veya işleme ünitesine teslimatının onayı
 • Teslim alınan ve tahmin edilen mahsul çıktısının karşılaştırılması
 • Muhtemel mahsul farklılıklarının denetlenmesi
 • İzlenen alandan elde edilen toplam mahsule dair rapor düzenlenmesi

İşletmenizin ilgilendiği mahsulün bağımsız denetimini sağlamak için, SGS ile hemen iletişime geçip mahsul izleme hizmetlerimiz hakkında bilgi edinin.