Skip to Menu Skip to Search BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN Turkey WEB SİTESİ VE DİLLER Skip to Content

Katı biyoyakıt sanayii, yükselen yakıt fiyatlarına ve petrokimya endüstrisinin çevresel etkisi üzerinde artan ilgiye yanıt olarak hızlı bir büyüme yaşamaktadır.

SGS'nin dünya çapındaki ekibi, bu yeni enerji kaynağını tanımlamaya yardımcı olmak için biyoyakıt fiziksel deneyi sağlamaktadır.

SGS, onlarca yıldır devam eden yakıt test deneyimi ile desteklenmektedir. Laboratuvar faaliyetlerini biliyoruz ve kömür, kok kömürü ve diğer benzer materyallerin fiziksel özelliklerini belirlemede deneyimliyiz. Sonuç olarak, katı biyokütle materyalleriniz için zamanında ve doğru test sonuçları sunacak ekipmana ve deneyime sahibiz

Biyoyakıtlarda kimyasal ve kalori değerleri de dahil olmak üzere biyoyakıt deney hizmetlerimiz aşağıdaki gibidir:

  • Nem tespiti
  • Yoğunluk belirleme deneyi
  • Tanecik büyüklüğü veya eleme analizi

SGS'nin doğru, zamanında biyoyakıt deney sonuçları, biyoyakıt faaliyetlerinizin sözleşmeye uygunluğunu ve ideal hale getirilmesini sağlar.