Skip to Menu Skip to Search BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN Turkey WEB SİTESİ VE DİLLER Skip to Content

SGS, dunyanın her yerinde benzersiz jeokimyasal ve analitik deney hizmetleri sunar.

Küresel ağımızda yer alan profesyonel ekip, çok elementli paketler şeklinde birleştirilmeyen çok çeşitli tek parametreli, bağımsız kimyasal testleri yürütmektedir. Spesifik parametreleri belirlemek için ihtiyacınız olduğunda bu ayrı yöntemleri uygulama konusunda gerekli uzmanlığa ve teknik mükemelliğe sahibiz.

SGS'nin dünya çapında kabul edilmiş test yöntemleri arasında ıslak kimyasal teknikler ve yararınıza olan elementinizi ölçmek için tasarlanan özel deney imkanları bulunmaktadır. Özel ve rutin olmayan belirlemeler için her türlü talebe yanıt verebiliriz. Rutin tekli element testlerimiz:

YÖNTEM KODU ELEMENT YÖNTEMİ LİMİTLER
CLA01A FeO Titrasyon %0.10
CSA01V C (total) Fırınlama / IR %0,01
CSA02V CO2(karbonat) Yıkama / Fırınlama / IR %0,01
CSB02V CO2(karbonat) Kulon ölçüm %0,05
CSA03V C (organik) Yıkama / Fırınlama / IR %0,01
CSB03V C (organik) Kulon ölçüm %0,05
CSA04V C (inorganik) Yıkama / Fırınlama / IR %0,01
CSA05V C (grafitli) Tavlama / Kulon ölçüm %0,01
CSA06V S (total) Fırınlama / IR 0.05 - %30
CSD06V S (total) Fırınlama / IR 30 – %75
CSA07V SO42- Çeşitli %0,01
CSA08V S2- Çeşitli %0,01
CSA09V S (elementer) Çeşitli %0,01
CLA13V SO42- Gravimetrik 10ppm – %1
ISE07A Spesifik İyon Elektrotu 20ppm – %10
CLA04E Cl¯ Titrimetrik 0.005 – %1
ISE08B Cl¯ Spesifik İyon 50ppm
PHY08D H2 Gravimetrik %0.10
PHY09V H2O+ Penfield %0.10
CVA14C Civa Soğuk Buhar 5ppb
ISE06T pH 1-1 oranı %0,01
PHY03V Özgül ağırlık Hava Yoğunluk Ölçer %0.01 – 13
PHY04V Yığın Yoğunluğu Batırma %1 – 10
PHY01K LOI Gravimetrik @ 1000°C %0.01 – 100
PHY02V LOI TGA %0.01 – 100
CLA10E Çözünmeyenler (asit) Gravimetrik %0.10
CLA07C CaO gibi mevcut kireçtaşı %0,01
CSE04V Sülfit olmayan Ni %0,01
CON08V Total asitle çözülebilir Fe Titrimetrik %0.50
CON13V Bakır Kısa İyodür %2
CON07V Nikel Dimetilglioksim %0,05
CON11V Kurşun Titrimetrik EDTA %1
CON12V Zn Titrimetrik EDTA %1
ICP05 Bayer- ekstrakte edilebilir SiO2, Al2O3ve reaktif Si ve Al Kostik Bomba

İşletmenizde daha fazla büyümeyi destekleyecek güvenilir ve şeffaf test sonuçlarına ihtiyacınız vardır. Özel elementlerinizin tekli parametre testleri için dünyanın önde gelen test şirketi olan SGS'ye güvenin.