Skip to Menu Skip to Search BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN Turkey WEB SİTESİ VE DİLLER Skip to Content

Avrupa Birliği (AB) biyositler Mevzuatına(AB) 528/2012 uygunluğu SGS ile sağlayın.

Bu AB Mevzuatı 1 Eylül 2013 tarihinde yürürlüğe girdi. İnsanlar, hayvanlar ve çevreye üst düzey koruma sunmayı hedefleyerek, 98/8/EC sayılı Biyositler Direktifini feshederek yerine geçer. AB içinde satılması planlanan deterjanlar ve ev bakım ürünleri bu gereklilikleri yerine getirmelidir.

Biyositler Mevzuatının Yararları

Ürün onayları, veri paylaşımı ve veri gereklilikleri konusunda sunulan yeni tedbirler önemli derecede maliyet tasarrufu sağlayacaktır. 98/8/EC Direktifinden çıkarılan dersler göz önünde bulundurarak geliştirilen yeni mevzuat, aktif madde ve ürün onaylamasını kolaylaştırır ve düzenler. Yeni hükümler ayrıca, veri paylaşımını zorunlu hale getirip, testler için daha esnek ve akıllı yaklaşımı destekleyerek hayvanlar üzerinde yapılan testleri de azaltacaktır.

Özel ürün kayıtları

Onayların gönderilmesi, kararların kaydedilmesi ve bilginin halka dağıtımının sağlanması için tasarlanmış özel IT platformu (Biyosit Ürünleri Sicili). Yeni mevzuat ayrıca nano-maddelerin Komisyonca tanımlandığı ilk düzenlemedir.

Sizin uygunluğunuzu yönetiriz. Uzmanlarımız size, aşağıdakiler dahil olmak üzere, her aşamada yardımcı olabilirler:

  • Biyositlerin kaydedilmesi
  • Testlerinin ve analizlerinin yapılması
  • Ürün veri dosyasının oluşturulması
  • İşlenmiş ürünler için uzmanlık hizmetleri

Dezenfektanlar, böcek ilaçları ve endüstriyel kimyasallarda kullanılan biyositler; insan veya hayvan sağlığına zararlı olan veya doğal yada üretilmiş maddelerde hasara sebep olan organizmaları baskılar. Ancak bu maddeler insan, hayvan ve çevre açısından risk oluşturabilirler.

Tüketicilerinizi, çevreyi ve bunların yanısıra markanızın saygınlığını koruyun. Biyositler Mevzuatı uygunluğuna erişmek için SGS'yi hemen bugün arayın.