Skip to Menu Skip to Search BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN Turkey WEB SİTESİ VE DİLLER Skip to Content

SGS'den REACH Hizmetleri: REACH Mevzuatı (EC) No 1907/ 2006'nın gerekliliklerini yerine getirdiğinizden emin olun.

REACH mevzuatı, endüstriye günlük kullanılan ürünlerdeki kimyasalların kamu sağlığında ve çevrede yol açabileceği riskleri yönetmeye yönelik sorumluluk yükler. Bu, en çok ürün çeşidini kapsayan mevzuattır. Eğer ürünleriniz uyumlu değilse, AB bünyesinde piyasaya çıkaramazsınız.

Size kayıt, uzmanlık, test, tetkik ve denetimden sürekli uygunluğun desteklenmesine kadar, yükümlülüklerinizi yerine getirebilmeniz için geniş kapsamlı REACH hizmetleri sunuyoruz.

REACH GEREKLİLİKLERİ

REACH gerekliliklerinin çoğu, direkt  olarak imalatçılar ve ithalatçılarla ilgilidir. Şu gereklilikleri yerine getirmeniz beklenir:

  • Maddelerin (saf veya karışım olarak sınıflandırılanlar) kimyasal özellikleri hakkında veriler sunarak tescil edilmesi
  • Kimyasal güvenlik değerlendirmesi oluşturma
  • Risk yönetim tedbirlerini uygulama
  • Tehlikeli maddelerin kullanımı konusunda Avrupa'daki düzenleyici otoriteyi (REACH daha sonra bu maddeleri ruhsat altına alabilir.) bilgilendirme

REACH, alt müşterilerin (imalatçılar, perakendeciler ve tüketiciler) ürünleri güvenle kullanabilmeleri için ihtiyaçları olan bilgiye sahip olmalarını gerektirir. Distribütörler, sattıkları karışım ve maddelerle birlikte tüm ilgili madde güvenliği bilgilerinin de sunulmasından ve sattıkları ürünlerin içinde hiçbir sınırlandırılmış madde bulunmadığından emin olmakla yükümlüdürler.

Kozmetik ürünlerin üretiminde kullanılan maddeler ve bu ürünlerin ambalajları REACH’in kapsamı içindedir. Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri endüstrisi için REACH hizmetlerini sunuyoruz. AB sınırlarında veya dışındaki küresel laboratuvar ağımız ve konusunda uzman çalışanlarımız aracılığıyla size tek çatı altında üretim ve dağıtım sistemlerinizin REACH mevzuatına uygunluğunu destekleyen hizmetler sunuyoruz.

REACH uygunluğunuz konusunda işletmenizi nasıl destekleyebileceğimizi öğrenmek için hemen SGS ile iletişime geçin.