Skip to Menu Skip to Search BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN Turkey WEB SİTESİ VE DİLLER Skip to Content

SGS, madenlerden, değirmenlerden ve tesislerden elde edilen metalürjik ve işleme numunelerinin kimyasal analizinde liderdir.

Ana veya yardımcı numunelerinizin, orta kalite ürünlerinizin, ayraçlarınızın, filtre çözeltilerinizin, SX-EW sıvılarınızın, son damıtma ürünlerinizin, işleme suyunuzun, konsantrelerinizin, metallerinizin, kalıntı veya artıklarınızın derecesini belirlemek için güvenli analiz sunmaktayız.

Analizlerimizin sonuçları, aşağıdaki konularda ihtiyacınız olan güvenli verileri sağlayarak işletmenizi ideal hale getirmenize olanak sağlar:

 • İşleme devrenizin ince ayarını yapmak
 • Çevresel uyumluluğu sağlamak
 • Pazar veya sözleşme teknik şartnamelerini karşılamak

SGS'nin dünya çapındaki uzmanları, geniş çeşitlilikte numune türleri için analitik destek sağlayabilir. Metalürjik destek alanında yıllar boyunca kazanılan uzmanlığımızla ihtiyacınız olan doğru sonuçları sağlayabiliriz. Değirmen/tesis içi analiz hizmetlerimiz şunları içerir:

 • Cevher Analitik Takımları: SGS analitik ekipleri, aşağıdakiler dahil olmak üzere geniş çeşitlilikte analitik gereksinimleri destekleyebilir:
  • Ateş analizi altın veya platin belirlemeleri
  • ICP-AES ile iz element belirleme
  • Manuel veya otomatik titrasyonlar
  • CVAA civa analizi
  • AAS baz metal belirleme
  • Karbon ve Sülfür
  • Kromatografi
 • İsteğe göre uyarlanmış Analitik Takımlar: SGS, spesifik analitik gerkesinimleri desteklemek için isteğe göre uyarlanmış analitik uygunluklar sağlamaktadır.
 • Çürümeler: SGS, çeşitli analitik çürümeler, filtreler ve kaynaştırmalarda deneyim sahibidir.
 • Eleme ve ayırma ile parçacık boyutu analizi
 • Temel metalürjik testler:
  • SPI veya SMC gibi öğütülebilirlik deneyi
  • Yüzdürme deneyi
  • Sallama testleri

Madeninizde, değirmeninizde veya tesisinizdeki faaliyetleri düzgün bir biçimde idare etmek için ihtiyacınız olan birleşik analizi nasıl sağlayabileceğimizi öğrenmek için bize ulaşın.