Skip to Menu Skip to Search BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN Turkey WEB SİTESİ VE DİLLER Skip to Content

Varlık performansı yönetimi (APM), minimum maliyetle maksimum faydaları sağlamak için fiziksel varlığın optimum şekilde işletilmesine imkan tanır.

APM'nin hedefleri şunlardır:

 • İstikrar ve performans konuları dahil olmak üzere varlık durumunun sürekli (önleyici) takibi
 • Olası sorunların erken tespit edilmesi
 • Düzeltici önlemleri proaktif olarak tam zamanında uygulayarak, sorunu çözme süresini ve maliyetini düşürme
 • Sermaye/zaman yatırımı kararlarına yön vermek için kalıcı tesis sorunlarını güvenilir olarak belirleme

Akıllı varlık performansı yönetimi, APM süreçlerini otomatikleştirmeye ve desteklemeye yardımcı olmak amacıyla gelişmiş sistemler ve teknolojiler kullanır. SGS'nin Varlığın Durumu, Etkinliği ve Sorun Belirleme (AHEAD) platformu, akıllı APM için bir platformdur. AHEAD tesis seviyesinde belirli endüstri ihtiyaçlarını karşılar:

 • Yüksek iş ve süreç karmaşıklığı: Süreçleri etkin bir şekilde yönetmek ve sorunları çözmek için üst düzey yetenek gerekmektedir ve analiz zaman alıcıdır.
 • Operasyonel değerlendirme ve SGÇ değerlendirmesi: AHEAD, gereksiz bakım ihtiyacını en aza indirir ve personelin tehlikeli ortamlara maruz kalmasını sınırlar.
 • Özellikle uzak konumlarda, deneyimli personel bulma ve tutma zorluğu: AHEAD daha yalın personel seviyeleriyle faaliyet göstermenize imkan tanır.

AHEAD, tesis varlık performansını sürekli olarak, önleyici şekilde ve akıllı bir biçimde analiz eden, değerlendiren, gelişmiş bir süreç durumu takip sistemi sağlamaktadır. Kapsamlı ve etkin bir araç olan AHEAD, operasyonel mükemmellik standartlarına ulaşmanıza ve bunlara uygunluğu ölçmenize yardımcı olur ve daha iyi varlık kullanımı, optimize ürün kalitesi ve daha düşük işletme masrafları gibi nihai hedeflere ulaşmanızı sağlar. AHEAD, aşağıdaki kanallarla optimal varlık (ekipman, süreç ve kontrolör) performansı sağlar:

 • Varlık durumunun sürekli ve tutarlı olarak takibi 
 • Ekipman veya süreç kullanımını ve/veya verimini etkileyebilecek mevcut veya olası sorunların tespiti
 • Tespit edilen sorunların temel nedeninin tespiti
 • Web tabanlı ekranlar ve özet raporlarıyla zamanında ve soruna odaklı tavsiyede bulunma
 • Belirlenen sorunların etkilerinin ve süresinin en aza indirilmesinde operasyon personeline yardımcı olma
 • Anahtar süreç bilgisini korumaya yardımcı olarak personel değişiminin etkisini azaltma

AHEAD, istenen performans hedeflerinden (Anahtar Performans Göstergeleri veya KPI) sapmaları tutarlı ve hızlı şekilde tespit etmek amacıyla süreç takibi ve sorun giderme işlemlerini güvenilir şekilde otomatikleştirir. Ardından sistem bu tür sapmaların nedenlerini teşhis eder ve sürecin normal çalışmaya hızlı şekilde dönmesi için uygun eylemler önerir.

AHEAD'in benzersiz güçlü yönlerinden biri de, keşifsel yaklaşımı (süreç veya varlık uzmanının sorun giderme muhakemesini modelleme) esas alan, tamamen otomatik Temel Neden Analizi (RCA) fonksiyonudur. Bu metodoloji, büyük ölçekli sistemlerde gerçek zamanlı arıza yönetimi için bir çerçeve sağlarken, operatörü 'alarm taşkını'ndan ve artan iş yüklerinden korur.

AHEAD, tesis organizasyonunda kontrollü ve tekrarlanabilir bir şekilde özet ve hedefe yönelik iletişim sağlar. AHEAD'in personelin performans yönetimi kültürüne entegre edildiği işletme sahalarında, SGS'nin yaklaşımı operasyonel disipline daha iyi uyulmasını sağlar, birim operasyonlarında Performans Yönetimini standart hale getirmeye yardımcı olur ve nihai olarak operasyonel kayıp olaylarının etkisini azaltır veya ortadan kaldırır.

AHEAD, konsolide kontrol merkezlerinde, merkezi konumdaki uzmanların ve operatörlerin coğrafi olarak dağınık ve bazen uzak olan çeşitli işletme sahalarını yönetmesine imkan tanıyan başka bir rol oynayabilir. Büyük veri hacimlerinin ve çeşitli saha olaylarının konsolidasyonu, kontrol merkezi personelinin hızlı bir şekilde iş yükü altında sıkışması potansiyeline sahiptir; öncelik sırasına konulmuş bir sorun listesine tepki verebilme ve her bir sorunun nedenlerinin hızlı bir şekilde belirlenmesi, merkezin ve her bir sahanın etkin çalışması için büyük önem taşıyacaktır. 

Maliyetleri sınırlamak, riski azaltmak ve değeri arttırmak için SGS'nin sağladığı akıllı varlık yönetimi çözümlerine güvenin.