Skip to Menu Skip to Search BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN Turkey WEB SİTESİ VE DİLLER Skip to Content

SGS'nin kimyasal analiz hizmetleri, insan ve hayvan sağlığına zarar vermesi muhtemel olan pestisitler, biyositler, gübre ve ilaç kalıntılarını test ederek ürün güvenliğini ve mevzuata uygunluğunu temin eder.

Dünya üzerindeki laboratuvarlarımız, pek çok değişik kriterlere göre analiz yöntemlerini iyileştirmek için, ekipman, teknik ve bilgi birikimlerini sürekli olarak güncellerler. Ürün geliştirmek için kalıntı projelerinizi, İyi Laboratuvar Uygulamaları (GLP) prensipleri doğrultusunda yönetiriz.

Hizmet çeşitleri

 • Tandem kütle spektrometrisi (LC/MS/MS) ile sıvı kromatografi, yüksek performans sıvı kromatografi (ultraviyole - UV veya floresan algılamalı HPLC), kolon anahtarlama işlemi, art-kolon türevlendirme
 • Pek çok değişik enjeksiyon (dağıtmalı/dağıtmasız, kolonda, büyük hacimli, üst katman, krio enjeksiyon) ve iyonizasyon (elektron iyonizasyon - EI, kimyasal iyonizasyon CI) seçenekleriyle gaz kromotografi/kütle seçici algılayıcısı (GC/MSD), gaz kromotografisi - elektron tutucu algılayıcısı (GC-ECD), gaz kromotografisi - alev fotometric algılayıcısı (GC-FPD)
 • İyon kromotografisi (IC), atomik emilim spektrometrisi (AAS), indüktif olarak eşleşmiş plazma (ICP) spektrometrisi
 • Jel geçirim kromatografisi (GPC), hızlandırılmış solvent ekstrasiyonu (ASE)
 • Bağışıklık Testi

Çalışma türleri

 • Yöntem geliştirme ve doğrulama
 • Bağımsız laboratuvar doğrulaması
 • Tüm ortamlardaki (örneğin bitkiler, işlenen ürünler, toprak, su, hava, hayvansal maddeler, vücut sıvıları, tüketim malları) kalıntıların belirlenmesi
 • Destekleyici analizler, ekotoksikoloji
 • Depolama güvenilirliğinin araştırılması
 • İçeriğin belirlenmesi
 • 5-yığın analizi
 • Eşdeğer ürün araştırması
 • İkincil bileşenlerin ve kirleticilerin analizi

Analitik kimya hizmetlerimizin, sağlık ve güvenlik yönetmeliklerine uyumunuzda size nasıl yardımcı olabileceğini öğrenmek için SGS ile irtibata geçin.