Skip to Menu Skip to Search BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN Turkey WEB SİTESİ VE DİLLER Skip to Content

SGS, yün tüccarlarına, çiftçilere ve işlemecilere çiftlik ve laboratuvar ortamlarında numuneleme ve test hizmetleri sunarak tercihlerin daha iyi bilgilendirilmiş olarak yapmalarını sağlar.

Örneğin yün ölçümü verilerini yünün çap ve uzunluğu cinsinden sağlar. Ayrıca şunları da sunarız:

  • Çiftlikte yapağı testi
  • Laboratuvarda yapağı testi
  • Sahada tartı ve örnekleme
  • Açık arttırma öncesi ve özel satışlar için sertifikasyon
  • Özel satışlar için test raporları

Artan çiftlikte münferit hayvan testi taleplerine cevap olarak, eğitilmiş operatörlerimiz kırkma öncesi ve kırkma sırasında yerinde hizmet verirler. Sıkı bir şekilde denetlenen koşullarda çalışarak, taşınabilir OFDA2000 uzunluk-çap aleti sayesinde sürünün geliştirilmesi veya objektif sınıflandırılması konusunda ihtiyacınız olan ölçümleri sağlarız.

Yün satışı konusunda ve laboratuvar ortamındaki testlerle hem ticari sertifikalasyonu hem de yağlı yün testlerini sağlıyoruz. Bunlar örneklerin Uluslararası Yün ve Tekstil Organizasyonu (IWTO) yönetmeliklerine uygunluğuna dayanır.

Ayrıca, yetiştiricilerin hayvan seçimine veri sağlamak amacıyla yapağı için bağımsız olarak laboratuvar testi sağlarız. Yetiştiriciler ve besiciler sadece belirli hayvanlardan alınmış yapağı örneklerini gönderirler(örn. koyun, keçi, alpaka) ve sonuçları ivedilikle ve uygun maliyetle bildiririz.

Yapağı testi ve diğer yün yetiştirici hizmetleri konusunda SGS ile hemen irtibat kurun.