Skip to Menu Skip to Search BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN Turkey WEB SİTESİ VE DİLLER Skip to Content

Kaşmir, yüksek kalite ve değerini muhafaza etmek için lifler, pul yoğunluğu ve kalınlığı, pigmentasyon, çap ve diğer özellikleri açısından ölçülmelidir.

SGS, ticari anlamda geçerli olan iki ölçüm yöntemi; optik mikroskop ve taramalı elektron mikroskobu (SEM) uygulamaları için gerekli tecrübe ve uzmanlığa sahiptir.

SEM İLE KAŞMİR TANILAMA

SEM yöntemi yüksek oranda büyütme sağlayarak, teknisyenlerimizin lif yüzeyini detaylı olarak görebilmelerine imkan tanır. Yüksek çözünürlük (nanometrelere kadar) ve alanın büyük ölçekte derinliği, uzmanlarımızın yüzey özelliklerini daha kolay belirleyebilmelerini sağlar. Bu ayrıca pul yüksekliği ve yoğunluğu gibi (pulun uzunluğunun lif çapına oranı) topografik özelliklerin ölçüm imkanını da sağlar. Bu ölçümler lifler arasında objektif olarak ayrım yaparken faydalı olmakla beraber SEM yönteminin, lifin iç yapısını (veya pigmentasyonunu) ortaya çıkarmadığını da belirtmek gerekir.

SEM ile nitelik ölçümleri yaparken Uluslararası Yün ve Tekstil Organizasyonu (IWTO-58) tarafından belirlenmiş ilgili endüstri standardı yöntemleri kullanmaktayız. Bu yöntem, yünler ve özel lifler (kaşmir, moher, deve, lama ve alpaka dahil olmak üzere) arasında ayrım yapmak için pul yüksekliğinden faydalanır (pul yüksekliğinin 0.55 mikrondan daha büyük olma koşulu getirilmiştir).

TUTARLI, HASSAS ÖLÇÜMLER

Teknisyenlerimiz daha sonra özel lifleri, kısmen subjektif olan diğer topolojik özellikleri, örneğin pul şekli, yoğunluğu ve lif çapının düzenliliği ile tanılar. Tutarlılık ve hassasiyetin devamlılığını sağlamak için, endüstrice kabul görmüş ölçüm yöntemleri kullanıp, teknisyenlerimize izlenebilir hayvan lifi arşivimizi temel alan standart seminerler sunuyoruz.

Hayvan lifi test hizmetlerimiz merkezi olarak İngiltere'de yürütülür. Kaşmir ve Deve Tüyü Üreticileri Enstitüsü (CCMI) tarafından onaylanmış olan bu işletmemiz sürekli aşağıdakilerin geliştirilmesi için çalışır:

  • Standartlaştırılmış teknik prosedürler
  • İzlenebilir elektronik ve fiziki lif numuneleri
  • Bilgisayarlı lif tanılama semineri
  • Teknisyenlerin sürekli bir şekilde takip edilmesi süreci

Lif testi hizmetlerimizin, lif sevkiyatlarınızın yüksek kalite ve değerini korumanıza nasıl yardımcı olabileceğini öğrenmek için SGS ile hemen irtibata geçin.