Skip to Menu Skip to Search BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN Turkey WEB SİTESİ VE DİLLER Skip to Content

Dünyanın başlıca kaşmir üretim ve işleme bölgelerini kapsayan laboratuvarlar ağı ile, ürün partilerinin sadece belirtilen lifleri içerdiğini doğrulamak için, SGS lif tanılama testleri uygular.

Kaşmirin yerine kullanılmış yün ve diğer lifleri tespit ederek, kaşmirin yüksek kalitesinin ve değerinin korunmasına yardımcı oluruz.

Hayvan kılı tanılama hizmetlerimiz, kürk ve karışımlarda hangi hayvan liflerinin olduğunu tespit ederek, sorgulanan cinsin doğrulamasını yapar. Hem optik hem de taramalı elektron mikroskobu (SEM) yöntemlerini kullanarak lif içerik analizi yapıyoruz. Hayvan türlerinin belirlenmesi için, ayrıca Matris Destekli Laser Desorpsiyon İyonizasyonu – Uçuş Süresi (MALDI-TOF) Kütle Spektrometrisi: SIAM olarak adlandırılan yöntem ile son teknoloji test hizmeti sunuyoruz.

SIAM’ı kullanarak, en ufak hayvan kılı, pençe ve tırnak örneğinden – DNA veya RNA’dan bağımsız olarak cinsi belirleyebiliriz. Ek olarak SIAM, genelde mikroskopik yöntemlerle belirlenemeyen yapısal olarak hasar görmüş liflerin belirlenmesine imkan tanır.

Kaşmir testinde tutarlılık ve doğruluğu idame ettirmek için endüstride kabul gören ölçüm yöntemlerini kullanıyor ve çalışanlarımıza izlenebilir hayvan ve lif arşivimizi temel alan standartlaştırılmış eğitim veriyoruz. İngiltere'de bulunan ve Kaşmir ve Deve Tüyü Enstitüsü (CCMI) tarafından onaylanmış merkezi tesisimiz aşağıdaki arşivi geliştirmiştir:

  • İzlenebilir hayvan arşivi - bilinen türlerden doğrudan temin edilen lifler, liflerin hangi hayvandan geldiğini belirlememizi sağlar
  • İzlenebilir lif arşivi - izlenebilir hayvan arşivindeki bilinen hayvanlardan, izlenebilir hayvan lifleri veri tabanı meydana getirdik. SEM ve optik mikroskop yöntemlerinden görüntüler kullanarak, her bir lif görüntüsünü şu açılardan ölçümlüyoruz:
    • Ortalama lif çapı
    • Pul oranı (Pul uzunluğunun çapına oranı şeklinde ölçülür)
    • Pul yüksekliği (kalınlık - sadece SEM görüntülerinde)
    • Pul açısı

SGS'nin lif tanılama ve test hizmeti hayvan kılı ve lifinin kaynağının belirlenmesine yardımcı olarak kalite ve değerinin korunmasını sağlar. Daha fazla bilgi için hemen SGS ile irtibata geçin.