Skip to Menu Skip to Search Contact Us Turkey Websites & Languages Skip to Content
US Flag

You are accessing SGS’s website from the USA.

Visit the US website instead

Stay on the global website and remember my choice

AB Yönetmeliği No. 528/2012 Biyosidal Ürünler Yönetmeliği, BPR, 1 Eylül 2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Biyositlerle ilgili 98/8/EC Direktifini yürürlükten kaldırıp, onun yerine geçer. İnsanlar, hayvanlar ve çevre için yüksek düzeyde koruma sağlamayı amaçlar. Herhangi bir zararlı organizmayı sadece fiziksel veya mekanik eylem dışında herhangi bir yolla yok etme, eylemini önleme veya başka bir şekilde kontrol edici bir etki gösterme niyetinde olan herhangi bir ürün, örn. AB içinde satışa sunulan el dezenfektanları, böcek kovucular, deterjanlar ve evde bakım ürünleri, AB'nin gereksinimlerine uygun olmalıdır.

Biyosit Yönetmeliği’nin Faydaları

Yetkilendirme gereklilikleri, veri alışverişi ve ürün verileri ile ilgili yeni önlemlerin getirilmesi, önemli maliyet tasarrufları sağlayacaktır. 98/8/EC Direktifi kapsamında kazanılan deneyim ile yeni yönetmelik, aktif maddelerin onaylanması ve ürünlerin ruhsatlandırılması için gereklilikleri basitleştirir ve düzenler. Yeni hükümler ayrıca hayvanlar üzerinde yapılan testleri azaltacak, veri alışverişini zorunlu hale getirecek ve teste daha esnek ve akıllı bir yaklaşımı teşvik edecektir.

Ürüne – Özel  Kayıt

Başvuruları göndermek, kararları kaydetmek ve bilgileri halka yaymak için belirli bir BT platformu (Biyosit Ürün Kaydı) kullanılacaktır.

Uyumluluğunuzu yöneteceğiz. Uzmanlarımız, aşağıdakiler dahil her adımda size yardımcı olabilir:

  • BPR ilk değerlendirmesi
  • Biyosit kaydı (BPR ve Ulusal Prosedürler)
  • Test ve analiz
  • İşlenmiş eşyalar için teknik destek hizmetleri
  • Biyosidal ürünler ve işlenmiş ürünler için BPR & CLP etiket doğrulaması

Dezenfektanlarda, el dezenfektanlarında, böcek kovucularda ve endüstriyel kimyasallarda kullanılan biyositler, insan veya hayvan sağlığına zararlı veya doğal veya imal edilmiş malzemelere zarar veren mikroorganizmaları öldürür. Bununla birlikte, insanlar, hayvanlar ve çevre için de risk oluşturabilirler.

Tüketicileri, çevreyi, itibarınızı ve markanızı koruyun. Biyosit uyumluluğu için bugün SGS ile iletişime geçin.

 

SGS Türkiye’de Uygulanabilen Biyosidal Ürün Testleri

 

TEST ADI

TEST METOT

Kimyasal Dezenfektanlar ve Antiseptikler - Gıda Sanayi, Ev ve Kuruluşlarda Kullanılan Kimyasal Dezenfektanlar ve Antiseptiklerin Bakterisidal Aktivitelerinin Değerlendirilmesi İçin Nicel Süspansiyon Deneyi

TS EN 1276

Kimyasal Dezenfektanlar ve Antiseptikler - Gıda, Sanayi, Evsel ve Endüstriyel Alanlarda Kullanılan Kimyasal Dezenfektanlar ve Antiseptiklerde Mantar Oluşması veya Mayalanmanın Değerlendirilmesi

TS EN 1650

Kimyasal Dezenfektanlar ve Antiseptikler - Nicel Süspansiyon Deneyi - Tıbbi Alanda Bakteri Öldürme Etkinliğinin Değerlendirilmesi

TS EN 13727

Kimyasal Dezenfektanlar ve Antiseptikler - Tıp Alanında Kullanılan Cihazlarda Kullanılan Kimyasal Dezenfektanların Mantar Öldürme Etkinliğinin Değerlendirilmesi İçin Nicel Süspansiyon Deneyi

TS EN 13624

Kimyasal Dezenfektanlar - Gıda, Sanayi, Evsel ve Kurumsal Alanlarda Kullanılan Kimyasal Dezenfektanların Sporları Öldürme Etkinliğinin Değelendirilmesi İçin Nicel Deneyler

TS 13704

Kimyasal Dezenfektanlar ve Antiseptikler - Temel Fungusidal Aktivite - Deney Metot ve Özellikler

TS ISO 22196

Kimyasal Dezenfektanların ve Antiseptiklerin Temel Mantar Öldürücü veya Temel Maya Öldürücü Aktivitesinin Değerlendirilmesi İçin Kantitatif Süspansiyon Testi - Test Yöntemi ve Gereklilikleri (phase 1)

EN 1275

Boyalar ve Vernikler - Bir Kaplamada Mantarlara Karşı Film Koruyucuların Etkinliğinin Denenmesi İçin Laboratuvar Yöntemi

TS EN 15457

Kimyasal Dezenfektanlar ve Antiseptikler - Cihaz Dezenfektanları Dahil Tıp Alanında Kullanılan Kimyasal Dezenfektanların Miko Bakteri Öldürme Etkinliğinin Değerlendirilmesi İçin Nicel Süspansiyon Deneyi

TS EN 14348

Kimyasal Dezenfektanlar ve Antiseptikler - Akışkan Sistemler İçin Kimyasal Dezenfektanların Legionella'ya Karşı Bakterisidal Aktivitelerinin Değerlendirilmesi İçin Nicel Süspansiyon Deneyi

TS EN 13623

Pseudomonas Aeruginosa Aranması

ISO 22717

Staphylococcus Aureus Aranması

ISO 22718

E.coli Aranması

ISO 21150

Candida Albicans Aranması

ISO 18416

Toplam Aerobik Mikroorganizma Sayımı

ISO 21149

Küf ve Maya Sayımı

ISO 16212

Challenge Testi

ISO 11930

Aktif klor ve Hipoklorit Miktarı Tayini

TS 3464

pH Tayini

TS 7343

Yoğunluk Tayini

TS 781 / ISO 758/3507

Görünüm Tayini

TS 7343

Hidrojen Peroxide Tayini

European pharmacopoeia 7.0 01/2008

Suda Çözünemeyen Madde Tayini

TS6774/ASTMD820

Povidon İyot Tayini

European pharmacopoeia 7.0 01/2008

Aktif İyot Analizi

TS 7344

Perasetik Asit Tayini

T.SOP27

Net Miktar Hacim Tayini

İşletme İçi Metot

Alkol Derecesi Tayini

İşletme İçi Metot
(DMS 72859)

Viskozite Tayini

Brookfield DV-II+ ProPRVViscometre

Klorindioksit Tayini

BS EN12671

Formaldehit Tayini

TS 10235

2-fenoksietanol Tayini

Indian journal of pharmaceutical sciences 425

Alkol Tayini

BS EN 14667 AOAC983.13

A-hidroksi Asitlerin Tayini

Journa of food and drug

Klorhekzidin Glukonat Tayini

IJPSR(2015),Vol6 ıssue12

Gluteraldehit Tayini

Pharmaceutica acta helvetiae 69

Benzalkonyum Klorür Tayini

İşletme İçi Metot

 

 UZMANLIĞI VE TECRÜBESİYLE SGS'NİN MÜŞTERİLERİNE SAĞLADIĞI FAYDALAR

  • Rekabet avantajı
  • Sürdürülebilirlik
  • Güvenilirlik

Akredite laboratuvarlarımız ve Belgelendirme Bölümümüz vasıtasıyla sağlanan özelleştirilmiş test, gözetim, denetim, belgelendirme ve teknik destek hizmetlerimiz, ürünleriniz için geçerli standartları anlamanızı ve zorunlu gerekliliklere uymanızı sağlar. Daha da önemlisi, sizin rekabet ortamında avantaj kazanmanıza ve belirttiğiniz kadar iyi tüketici ürünleri sağlayan ürünler, süreçler ve tedarik zincirleri geliştirmenize yardımcı olabiliriz.

Konu ile ilgili detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin.

Yeşim Demir Katipoğlu

e: yesim.demir@sgs.com

t: +90 212 368 40 00

w: www.sgs.com.tr

e: crsturkey@sgs.com

 

SGS HAKKINDA

Biz SGS’yiz - dünyanın lider gözetim, test ve belgelendirme kuruluşu. SGS kalite ve doğruluk konusunda küresel bir referanstır. Müşterilerimize, 96.000'den fazla çalışanımız, dünya geneline yayılmış olan 2.600'den fazla ofis ve laboratuvar ağımızla daha iyi, daha güvenli ve birbirine daha bağlı bir dünya sağlıyoruz.

 

© SGS Société Générale de Surveillance SA- 2022 - Tüm hakları saklıdır - SGS, SGS Société Générale de Surveillance SA'nın tescilli ticari markasıdır. Bu, SGS tarafından kullanılmak üzere sunulan veya lisans verilen 3. taraf içerikleri haricinde, SGS'nin bir yayınıdır. Söz konusu üçüncü taraf içeriklerinin SGS tarafından onayladığı veya reddettiği anlamında gelmez. Bu yayın, teknik bilgi sağlamayı amaçlamaktadır. Bu yayında yer alan bilgiler tedavi amaçlı uygulanan kapsamlı bir işlem olarak kabul edilmeyecektir. Bu bilgiler yalnızca eğiticidir ve herhangi bir yasal gerekliliğin veya geçerli düzenlemelerin yerini almaz. Danışmanlık veya profesyonel tavsiye niteliği taşımaz. Burada yer alan bilgiler "olduğu gibi" sağlanmıştır ve SGS, bunların hatasız olacağını veya belirli performans veya kalite kriterlerini karşılayacağını garanti etmez. İşbu beyana konu yazı içeriğinden alıntı yapmak ve/veya atıfta bulunmak ancak SGS'nin önceden açık yazılı iznine bağlıdır.